เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี
Siam Commercial Bank
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE) : SICOTHBK

หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่
Tel: 08-2222-5790, 08-2222-5792,
08-2222-5793, 08-2222-5794 ,
(Line ID ตามเบอร์โทรศัพท์)


Make a-donation via Credit Card :

Please Fill All Required